Единични дръжки - чифт HD6

Параметър Стойност
Профил плоска шина 25х4 мм,
кръгъл профил фи 22 мм
Тегло 0,59 кг
Товароносимост 150 кг
Дължина на дръжката 13 см