Дълъг лост за скрипец HD3

Технически данни

Параметър Стойност
Дължината 110 см

Профил
кръгъл профил фи 22 мм, дебелина 3 мм
, лист 3 мм
Тегло 1,35 кг
Товароносимост 80 кг