БЕДРЕН РАЗГЪВАЧ - LEG EXTENSION

№ NS 07

Марка: MasterSport
БЕДРЕН РАЗГЪВАЧ - LEG EXTENSION NS 07

Размер (cm): 
Дължина: 150 Ширина: 165 Височина: 125

Тегло 263

Регулируема облегалка за 5 стъпки

Регулиране на капсулите в 7 стъпки

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1