МАШИНА ЗА ГРЪБ - ROW  NS 06

Размер (см): 
Дължина: 143 Ширина: 198 Височина: 120

Тегло 155

Регулиране на седалката на 9 етапа

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1