МАШИНА ЗА ГРЪБ - PULL DOWN NS 03

Размер (cm): 
Дължина: 176 Ширина: 147 Височина: 193

Тегло 165

Регулиране на седалката на 9 етапа

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150