РАМЕННА ПРЕСА -  SHOULDER PRESS  NS 02

Размер (см): 
Дължина: 137 Ширина: 158 Височина: 146

Тегло 263

Регулируема облегалка  11 стъпки

Регулиране на седалката на 9 етапа

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1