ПРЕСА ЗА ГЪРДИ - CHEST PRESS NS 01

Размер (см): 
Дължина: 145 Ширина: 191 Височина: 189

Използване на безопасна зона (см): 
Дължина: 200 Ширина: 230 Височина: 200

Тегло 240

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1

Регулиране на седалката на 9 етапа