ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 52-60KG

№ ZVO-DBSR-2046

Марка: Ziva Fitness
ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 52-60KG  ZVO-DBSR-2046
Плътна стоманена глава
Каучуково покритие
нараствания през 2 кг
 

 ZIVA Fitness България