ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 32-40KG

№ ZVO-DBSR-2044

Марка: Ziva Fitness
ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 32-40KG  ZVO-DBSR-2044
Плътна стоманена глава
Каучуково покритие
нараствания през 2 кг
 
 

 ZIVA Fitness България