ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 22-30KG

№ ZVO-DBSR-2043

Марка: Ziva Fitness
ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 22-30KG  ZVO-DBSR-2043
Плътна стоманена глава
Каучуково покритие
нараствания през 2 кг
 

 ZIVA Fitness България