ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 12-30KG

№ ZVO-DBSR-2042

Марка: Ziva Fitness
ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 12-30KG  ZVO-DBSR-2042

Плътна стоманена глава
Каучуково покритие
нараствания през 2 кг

 ZIVA Fitness България