Машина за крака

  • 5017.00 лв.

Машина за крака - SH064/0   Натоварване: 50 кг Размери: Дължина:  1530 мм Широчина: 1580 мм Височина: 1530 мм Тегло: 162 кг  

Машина за крака

  • 4485.00 лв.

Машина за крака - SH061/0   Натоварване на група мускули:  задни части Натоварване: 50 кг Размери: Дължина:  1541 мм Широчина: 1023 мм Височина: 1505 мм Тегло: 156 кг  

Машина за крака

  • 4867.00 лв.

Машина за крака - SH060/0   Натоварване на група мускули:  задни части Натоварване:60 кг Размери: Дължина:  1227 мм Широчина: 1370 мм Височина: 1505 мм Тегло: 157 кг  

Машина за крака

  • 4528.00 лв.

Машина за крака - SH050/1   Натоварване на група мускули:  лицеви предни мускули, четириглав мускул Натоварване: 70 кг Размери: Дължина:  1092 мм Широчина: 1104 мм Височина: 1505 мм Тегло: 169 кг  

Машина за крака

  • 4730.00 лв.

Машина за крака - SH050/2   Натоварване на група мускули:  лицеви предни мускули, четириглав мускул Натоварване: 100 кг Размери: Дължина:  1092 мм Широчина: 1104 мм Височина: 1505 мм Тегло: 169 кг  

Машина за крака

  • 7725.00 лв. 5250.00 лв.

Машина за крака - SH065/0   Натоварване на група мускули:  бедрен бицепс Натоварване: 60 кг Размери: Дължина:  1242 мм Широчина: 1099 мм Височина: 1668 мм Тегло: 169 кг