Бокс клетка

  • 4000.00 лв. 5000.00 лв.

БОКС КЛЕТКА № TFS2 / BODYTONE Дължина: 165.5 см Ширина: 116.6 см Височина: 237.7 см Общо тегло:  135.9 кг  

Тренировъчна клетка

  • 3500.00 лв. 4500.00 лв.

Дължина: 165.5 см Ширина: 107.2  см Височина: 234 см Общо тегло:  153.6 кг

Кросфит клетка

  • 3500.00 лв. 4500.00 лв.

Дължина: 174.7 см Ширина: 140.9   см Височина: 244.3 см Общо тегло:  167 кг

Конфигурация 1

  • 8500.00 лв. 10.00 лв.

Конфигурация 1 / Две станции - Bodytone

Конфигурация 2

  • 8000.00 лв. 11.00 лв.

Конфигурация 2 / Две станции със свързваща спирала Размери: 3,51 x 1 x 0,20 м  

Конфигурация 3

  • 12.00 лв. 15.50 лв.

Конфигурация 3 / Три станции със свързваща спирала  Размери: 3,51 x 1 x 0,20 м