Renosteril

Марка: NUTRIM

Количество: 100 таблетки
Цена: 0.00 лв.
Есенциални аминокиселини за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и малнутриция в преддиализен стадий
• Нарушената филтрационна функция на гломерулите при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) води до хипопротеинемия и хипоалбуминемия.
• ХБН е често съпроводена с малнутриция, поради белтъчната рестрикция в диетата и/или резорбтивните смущения (особено на аминокиселини) в храносмилателната системи, произтичащи от уремията.
• Малнутрицията е лош прогностичен фактор за пациенти на хемодиализа – хипоалбуминемията, особено намаляването на фракцията на S-албумина корелира положително с повишена морбидност и морталитет при пациенти с ХБН.
• Редица изследвания доказват, че включването в диетата на пациенти с ХБН на балансиран микс от есенциални аминокиселини води до повишаване на S-албуминовата фракция и подобряване на протеиновия статус на пациентите.
• Използването на чисти аминокиселини вместо техните кетоаналози е дори предимство в процеса на оптимизиране на белтъчната хомеостаза при пациенти с ХБН. Renosteril е подходящ суплемент към диетата на пациенти с ХБН, поставени на нископротеинова диета и по-специално – за такива в преддиализен стадий.
Дозировка: 4-5 таблетки per os, три пъти дневно с храната или по специална препоръка на лекуващия лекар.
Опаковки: 100 таблетки.

Хранителен състав
(За 1 таблетка)
Изолевцин 90 mg
Левцин 120 mg
Фенилаланин 78 mg
Валин 96 mg
Метионин 42 mg
Лизин 84 mg
Треонин 66 mg
Триптофан 24 mg
*RDA - референтни количества за препоръчителен прием на средностатистически възрастен на база 2000 kcal (8400 kJ) диета.