ХОРИЗОНТАЛНА ГРЪДНА ПРЕСА - FLAT CHEST PRESS

№ NS 11

Марка: MasterSport
ХОРИЗОНТАЛНА ГРЪДНА ПРЕСА - FLAT CHEST PRESS NS 11

Размер (см): 
Дължина: 194 Ширина: 173 Височина: 85

Тегло 135

Зареждане  100 кг на всяко рамо

Брой спортисти едновременно 1