ГЛУТЕУС ПРЕСА - GLUTE PRESS NS 09

Размер (см): 
Дължина: 162 Ширина: 126 Височина: 180

Тегло 220

Зареждане 150 кг върху рамото

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1