ТРИЦЕПС МАШИНА - TRICEPS EXTENSION

№ NS 05

Марка: MasterSport
ТРИЦЕПС МАШИНА - TRICEPS EXTENSION NS 05

Размер (см): 
Дължина: 179 Ширина: 188 Височина: 115

Тегло 90

Регулиране на седалката на 9 етапа

Зареждане 100 кг на всяко рамо

Брой позиции за упражняване 1

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150

Брой на упражненията 1