БИЦЕПС МАШИНА - BICEPS CURL NS 04

Размер (см): 
Дължина: 130 Ширина: 188 Височина: 141

Тегло 185

Регулиране на седалката на 9 етапа

Зареждане 50 кг за всяко рамо

Брой спортисти едновременно 1

Максимално допустимо тегло 150