ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 42-50KG

№ ZVO-DBSR-2045

Марка: Ziva Fitness
ДЪМБЕЛИ ПЛЪТНА СТОМАНА И КАУЧУК СЕТ 42-50KG ZVO-DBSR-2045
Плътна стоманена глава
Каучуково покритие
нараствания през 2 кг
 

 ZIVA Fitness България