Стек с тежести за машина

  • 730.48 лв. 811.64 лв.

Стек с тежести за машина MW-S85kg (85)kg

Стек с тежести за машина

  • 850.72 лв. 945.24 лв.

Стек с тежести за машина MW-S105kg (105)kg

Щанги 5кг-50 кг

  • 3500.00 лв. 3150.00 лв.

Щанги – 5кг до 50 кг

  • 2880.00 лв. 3200.00 лв.

Интервал: през 5 кг

Олимпийски дискове

  • 9.40 лв.

1,25 кг 9.40 лв 2,5 кг 18.80 лв 5 кг 37.60 лв 10 кг 68.10 лв 15 кг 103.30 лв 20 кг 137.30 лв 25 кг 171.40 лв

Магически лост

  • 147.90 лв.

Цената е за комплект! 2 x 5 кг 2 x 2.5 кг 2 x 1.25 кг