Машина за крака

  • 4682.40 лв.

Машина за крака – V55

Мулти Хип

  • 4682.40 лв.

Мулти Хип – V58

Преса за крака

  • 5622.00 лв.

Преса за крака -  V59

Гръдна преса

  • 4812.00 лв.

Дължина: 102 см Ширина: 184 см Височина: 176 см Общо тегло:  128 кг

Наклонена гръдна преса

  • 5104.80 лв.

Дължина: 177 см Ширина: 110 см Височина: 177 см Общо тегло:  130 кг

Гребец

  • 4929.60 лв.

Дължина: 158 см Ширина: 132 см Височина: 123 см Общо тегло:  132 кг