Гръдна преса

  • 5151.60 лв.

Гръдна преса – V03

Пек флай

  • 4682.40 лв.

Пек флай – V23

Бицепс машина

  • 4682.40 лв.

Бицепс машина

Скрипец

  • 4682.40 лв.

Скрипец – V14

Калф машина

  • 4682.40 лв.

Калф машина – V50

Екстензия & Машина за крака

  • 4682.40 лв.

Екстензия & Машина за крака – V53