УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ Сет 2кг-20кг

  • 3250.00 лв.

 УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ Сет 2кг - 20кг /10 чифта - 220 kg.10 чифтаа   Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ Сет 12кг-30кг

  • 6200.00 лв.

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ Сет 12кг - 30кг/10 чифта - 420 kg. Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 22КГ-30КГ

  • 3840.00 лв.

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 22КГ - 30КГ/5 чифта - 260 kg. Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 32КГ- 40КГ

  • 5315.00 лв.

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 32КГ- 40КГ/5 чифта - 360 kg. Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 42КГ- 50КГ.

  • 6780.00 лв.

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 42КГ- 50КГ/5 чифта - 460 kg. Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 52КГ- 60КГ

  • 8260.00 лв.

УРЕТАНОВИ ДЪМБЕЛИ СЕТ 52КГ- 60КГ/5 чифта - 560 kg. Твърди стоманени глави Premium уретан повърхност Различни цветове на капачката нарастване през 2кг