Bounce клетка

  • 5047.20 лв.

Дължина: 165.5 см Ширина: 107.2  см Височина: 234 см Общо тегло:  153.6 кг

Рак клетка

  • 5047.20 лв.

Дължина: 174.7 см Ширина: 140.9   см Височина: 244.3 см Общо тегло:  167 кг

Конфигурация 1

  • 10093.20 лв.

Две станции 

Конфигурация 2

  • 11618.40 лв.

Две станции със свързваща спирала Размери: 3,51 x 1 x 0,20 м Тегло:  43кг

Конфигурация 3

  • 16664.40 лв.

Три станции със свързваща спирала Размери: 3,51 x 1 x 0,20 м Тегло:  43кг

Конфигурация 4

  • 23235.60 лв.

Четири станции със свързваща спирала Размери: 2,85 x 1,11 x 0,20 м Тегло: 39 кг